Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o. oferuje wykonywanie odlewów, specjalistyczną obróbkę CNC oraz badania laboratoryjne i usługi pomiarowe. Posiadana wiedza, rozwiązania oparte o wypracowane technologie i patenty, odnowiony park maszynowy oraz nowoczesna infrastruktura techniczna umożliwiają realizację wysokiej jakości produktów i usług dostosowanych do indywidualnych wymogów każdego klienta.

WYKONYWANIE ODLEWÓW
ze stopów Al i Zn o ciężarze do 7,5 kg. Produkcja realizowana jest na specjalistycznych maszynach ciśnieniowych poziomych zimno-komorowych i pionowych gorąco-komorowych o sile zwarcia od 80 do 1000 ton
Wykonywanie odlewów
Specjalistyczna Obróbka CNC

SPECJALISTYCZNA
OBRÓBKA CNC

prowadzona jest na pięcioosiowych poziomych i pionowych centrach obróbczych oraz tokarkach sterowanych numerycznie.

BADANIA LABORATORYJNE
I USŁUGI POMIAROWE
badania rentgenowskie, składu chemicznego metali, twardości, wytrzymałościowe oraz wzorcowanie przyrządów pomiarowych.

Badania laboratoryjne i usługi pomiarowe

Firma realizuje kompleksowe projekty dla swoich kontrahentów. Organizuje przygotowanie i uruchomienie nowej produkcji oraz zleca i uczestniczy w wykonywaniu oprzyrządowania.