Badania i usługi pomiarowe  Badania i usługi pomiarowe

Usługi pomiarowe

Nasza firma wykonuje usługi w zakresie pomiaru długości i kąta, odchyłek kształtu, parametrów gwintu zewnętrznego, konturu i chropowatości. W przestrzeni trójwymiarowej pomiary wykonuje się współrzędnościową maszyną pomiarową. Metodyka pomiaru każdorazowo uzgadniana jest ze zlecającym.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Przyrządy wzorcowane są wg instrukcji opartych na normach krajowych. Do każdego wzorcowanego przyrządu wystawiane jest świadectwo wzorcowania. W ramach wzorcowania wykonywana jest również konserwacja wyposażenia pomiarowego.

Badania składu chemicznego i stopnia zagazowania metali

Spektrometr emisyjny, urządzenie wielobazowe dające możliwość wykonywania analiz składu stopów aluminium, stopów cynku, stali oraz mosiądzów. Przyrząd do badania zagazowania metalu wykorzystywany jako urządzenie kontrolne pozwala na ocenę stopnia zagazowania oraz zawartości wtrąceń niemetalicznych po stopieniu.

Badania twardości

Twardościomierz do pomiarów metodą Brinella oraz Vickersa.

Badania wytrzymałościowe

Maksymalna siła: 100 kN; wyposażenie: głowice 100 kN i 2 kN; szczęki mechaniczne i pneumatyczne.

Badania szczelności

Tester szczelości ze stołem obrotowym z możliwością pomiaru dla leakrate mniejszego niż 4 ccm/min, umożliwiający analizowanie zdywersyfikowanej rangi detali o maksymalnych gabarytach zewnętrznych 240x140x50mm

Badania termowizyjne

Kamera termowizyjna pozwalna na szybką i precyzyjną analizę pomiarów temperatury podczas procesu odlewania.

Badania rentgenowskie i tomograficzne

System kontrolny YXLON MU2000 zapewnia możliwość badania struktury wewnętrznej badanych elementów i dokumentowania obrazów w formie elektronicznej. Maksymalne dopuszczalne wymiary badanego obiektu: średnica 400 mm, wysokość 900 mm, ciężar 60kg. Maksymalna grubość ścianki: aluminium 200 mm, stal 35 mm, żeliwo 20mm. Cyfrowy katalog obrazów referencyjnych ASTM E2973 dla odlewów ciśnieniowych pozwala na ocenę odlewów zgodnie z normą ASTM E505. 

Posiadamy oprogramowanie do rekonstrukcji detalu na podstawie zdjęć 2D tworzące jego model 3D. Daje ono możliwość cięcia detalu w każdym kierunku i położeniu, pomiar współrzędnych, grubości ścianek, lokalizację porów, porównanie danych ze skanu z modelem detalu, analizę porowatości i wtrąceń oraz inspekcję badanych części.