Certyfikaty i patenty

Zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia w firmie wykonywana jest regularna ocena przydatności i efektywności wdrożonych systemów jakości oraz ustalonej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wraz ze związanymi z nią celami, zadaniami i programami. W firmie przeprowadza się regularne audyty procesów, a także przynajmniej raz do roku obligatoryjny Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Corocznie firma jest poddawana audytowi zewnętrznemu przez jednostkę certyfikującą.

Aby zapewnić najwyższą jakość produkowanych wyrobów, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o. wdrożyła następujące systemy jakościowe:

PN-ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018-06

W związku ze współpracą z branżą motoryzacyjną i elektromaszynowej w firmie wdrażane są procedury z norm ISO/TS 16949:2009 / IATF 16949:2016. Obecnie trwają prace nad certyfikacją w tym zakresie.

Od początku działalności firma nawiązała kontakt z wiodącymi ośrodkami naukowymi i akademickimi. Wraz z Katedrą Odlewnictwa Politechniki Rzeszowskiej realizowane są wspólne projekty badawcze, czego rezultatem są posiadane wspólne patenty.

cartyfikat

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Certyfikat potwierdzający, że firma posiada System Zarządzania Jakością zgodny
z wymaganiami ISO 9001:2015.

Zobacz dokument
cartyfikat

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Certyfikat potwierdzający, że firma posiada System Zarządzania Środowiskowego zgodny
z wymaganiami ISO 14001:2015.

Zobacz dokument
cartyfikat

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Certyfikat potwierdzający, że firma posiada System Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami ISO 45001:2018-06.

Zobacz dokument
cartyfikat

POLITYKA ZSZ
Opis Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Zobacz dokument