Ekologia i ochrona środowiska

Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o. przywiązuje dużą uwagę do ekologii i zagadnień związanych z ochroną środowiska. Posiadane instalacje mają na celu eliminację wpływu na środowisko naturalne zanieczyszczeń powstałych w procesach technologicznych oraz zminimalizowanie zużycia gazu ziemnego i energii elektrycznej.

W firmie funkcjonują następujące urządzenia oraz rozwiązania systemowe:

GOSPODARKA ODPADAMI PRODUKCYJNYMI
Wszelkie odpady powstałe w wyniku procesów technologicznych są w 100 % poddawane recyklingowi lub utylizacji przez specjalistyczne firmy.

OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW I PYŁÓW DO ATMOSFERY
System oczyszczania powietrza funkcjonujący na hali produkcyjnej składa się z układu oczyszczającego powietrze z zanieczyszczeń powstałych w maszynach odlewniczych i w piecach topialnych.

OGRANICZANIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Firma stara się maksymalnie ograniczać zużycie energii za pomocą posiadanych maszyn wyposażonych w program oszczędzania energii. Dzięki stosowanym technologiom pobór prądu ograniczony jest do minimalnego koniecznego poziomu. Stosując systemy odzysku ciepła staramy się minimalizować zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego. Zastosowany system chłodzenia maszyn i pieców indukcyjnych wraz z odzyskiem ciepła wykorzystywany jest do ogrzewania wody technologicznej i użytkowej. System wentylacji ogólnej hali produkcyjnej wykorzystuje ciepło powietrza usuwanego do podgrzewania powietrza nawiewanego.

OGRANICZENIE EMISJI HAŁASU
Stosując nowoczesne systemy wentylacji i odpylania powietrza minimalizujemy emisję hałasu wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.

WYKORZYSTANIE OGRZEWANIA SOLARNEGO DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ
Wykorzystywana energia słoneczna jest odnawialnym i niewyczerpanym źródłem energii. Korzystając z nowoczesnej instalacji solarnej oszczędza się na kosztach ogrzewania wody i tym samym zmniejsza
się zużycie gazu.

SZKOLENIA PROEKOLOGICZNE PRACOWNIKÓW
W firmie nieustannie podnosi się świadomość ekologiczną pracowników. Dzięki prowadzonym szkoleniom możemy prowadzić politykę środowiskową zgodnie z przyjętymi wymogami.