Historia i kalendarium

Historia naszej odlewni sięga początku lat siedemdziesiątych XX-wieku, kiedy to w firmie Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Gospodarstwa Domowego Predom Zelmer utworzono wydział odlewniczy. Zakupiono wówczas dwie pierwsze maszyny odlewnicze i rozpoczęto produkcję odlewów ze stopów aluminium i cynku. Od 1973 roku powiększano park maszynowy i następował dynamiczny rozwój odlewni. Firma funkcjonuje od 5 grudnia 2006 roku jako samodzielna jednostka gospodarcza pod nazwą Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o. o.

 • Początki odlewni w ramach Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Gospodarstwa Domowego Predom Zelmer

  Historia Odlewni Ciśnieniowej META-ZEL Sp. z o.o. sięga początku lat siedemdziesiątych XX-wieku, kiedy to w firmie PREDOM ZELMER utworzono wydział odlewniczy. Zakupiono wówczas dwie pierwsze maszyny odlewnicze i rozpoczęto produkcję mało skomplikowanych odlewów ze stopów aluminium AK-11 oraz cynku Z-41. Odlewy wykonywane były głównie na potrzeby firmy  PREDOM ZELMER do silników odkurzaczy i mikserów.

  lata 1969-1970

 • Uruchomienie centralnej topialni wyposażonej w piece indukcyjne

  Od 1976 roku zaczyna pracować centralna topialnia wyposażona w piece indukcyjne częstotliwości sieciowej. Wykorzystywane do topienia metalu oporowe piece tyglowe typu PET od tej pory służyły jedynie do utrzymywania temperatury metalu przy maszynach ciśnieniowych.

  rok 1976

 • Wprowadzenie nowych technologii czyszczenia i obróbki odlewów

  W latach 1977-1979 nastąpił dalszy postęp w technologii czyszczenia odlewów. Zastosowano okrojniki do usuwania układów wlewowych, a do obróbki otworów zastosowano napędzane pneumatycznie i wielowrzecionowe głowice wiertarskie i gwinciarskie.

  lata 1977-1976

 • Uruchomienie laboratorium metalurgicznego

  W 1982 r. nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu Odlewni. Nastąpiło częściowe odnowienie parku maszynowego. Produkowano wówczas detale ze stopów: AK-132, AG-10, Z-41, ALSi 12S i A-1 o różnym stopniu skomplikowania - miedzy innymi z metalowymi wkładkami, a także odlewy z gwintem zewnętrznym. Istotne znaczenie dla racjonalnego prowadzenia gospodarki materiałowej miało uruchomienie laboratorium metalurgicznego. Początkowo wykonywało ono jedynie badania wytrzymałościowe i metalograficzne. Zakres możliwości badawczych znacznie się powiększył, gdy wraz z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej uruchomiono spektrograf do badań składu chemicznego stopów. W takim kształcie Odlewnia funkcjonowała bez większych zmian do połowy lat 90-tych XX wieku. Okres ten cechuje także współpraca z firmami europejskimi i eksport odlewów do Europy zachodniej.

  rok 1982

 • Utworzenie odrębnej spółki Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o.o.

  Pod koniec 2006 roku, na bazie wynajmowanego i wydzierżawianego majątku, Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o.o. już jako samodzielna jednostka gospodarcza rozpoczęła swoją działalność. W szybkim tempie w firmie wdrożono systemy jakości i zarządzania BHP. W roku 2007 spółka uzyskała zezwolenie na działalność w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym „AEROPOLIS”.

  rok 2006

 • Rozwój współpracy z ośrodkami naukowymi i akademickimi

  Od początku działalności firma nawiązała kontakt z wiodącymi ośrodkami naukowymi i akademickimi, czego wyrazem są wspólne patenty. Wraz z Katedrą Odlewnictwa Politechniki Rzeszowskiej realizowane są wspólne projekty badawcze. Przedsiębiorstwo współpracuje również z krakowskim Instytutem Odlewnictwa, Wydziałem Odlewniczym AGH oraz Wydziałem Metali Nieżelaznych AGH.

  studenci AGH im. Stanisława Staszica, rok 2012

 • Uzyskanie dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz rozpoczęcie inwestycji w Woli Cichej koło Rzeszowa

  W 2008 roku firma uzyskała dotację z programu Innowacyjna Gospodarka Programu Operacyjnego, Działanie: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. W ramach inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej „Aeropolis” pod Rzeszowem powstała nowoczesna hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym. Projekt pozwolił również na zakup nowych maszyn odlewniczych i obróbczych oraz urządzeń pomiarowych, co znacznie zwiększyło potencjał  oraz możliwości produkcyjne firmy.

  rok 2008

 • Zakończenie budowy nowej odlewni oraz przeniesienie siedziby firmy do Woli Cichej koło Rzeszowa

  Na początku 2012 roku zakończyła się realizowana inwestycja i firma przeniosła się do nowej siedziby w Woli Cichej koło Rzeszowa. Głównym wyzwaniem stało się pozyskanie nowych odbiorców zarówno w kraju jak i zagranicą oraz  maksymalne wykorzystanie  posiadanych możliwości produkcyjnych.

  rok 2012