Przygotowanie stopów do produkcji

Wykorzystywane w Odlewni Ciśnieniowej Meta-Zel Sp. z o.o. stopy cynku i aluminium są kupowane bezpośrednio od certyfikowanych dostawców. Dostarczane są do magazynu w postaci gąsek ułożonych w pryzmach. Każda dostawa jest dokładnie badana na zgodność z zamówieniem. Sprawdzana jest jej waga i skład chemiczny każdego wytopu. Materiały te mają istotny wpływ na jakość produkowanych odlewów. Z tego względu musza być odpowiednio składowane i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz przed ewentualnym pomieszaniem. Miejsce składowania jest zadaszone i podzielone na odrębne, opisane sekcje składowania na każdy rodzaj stopu. Złom obiegowy i wióry z produkcji są również oznaczone i przechowywane w osobnych pojemnikach.

Przygotowanie ciekłego metalu do zalewania form polega na stopieniu wsadu i doprowadzeniu go do odpowiedniej temperatury i zadanych parametrów. Przetapianie gąsek aluminiowych następuje w indukcyjnych piecach tyglowych. Charakteryzują się one dużą sprawnością, są ekologiczne, a przygotowywany w nich metal uzyskuje jednakową temperaturę w całej objętości. Jest to szczególnie istotne gdy konieczne jest przetrzymywanie stopionego metalu przez dłuższy czas. Stopy cynku topione są w piecu oporowym wyposażonym w automatyczny system załadunku wsadu.

Ładowany wsad musi być czysty i suchy. Po jego stopieniu przeprowadzane są zabiegi podnoszące jakość ciekłego metalu: rafinowanie i ewentualnie modyfikowanie. Usuwanie zanieczyszczeń następuje przy pomocy gazów neutralnych m.in. argonu. Zastosowanie gazów obojętnych w rafinacji powoduje wytworzenie dużej ilości pęcherzyków gazowych. Zwiększa to wielokrotnie powierzchnię zetknięcia się obu ośrodków, zmniejsza ciśnienie cząstkowe zanieczyszczeń i ułatwia ich usunięcie. W zależności od potrzeb istnieje również możliwość dodania tzw. żużli zawierających związki chemiczne wiążące występujące w ciekłym metalu zanieczyszczenia. Po zakończeniu procesu topienia i przygotowania każdy wytop metalu zatwierdzany jest przez kontrolę jakości w oparciu o badanie składu chemicznego oraz badanie stopnia zagazowania.

Ciekły metal  jest transportowany do pieców podgrzewczych przy maszynach odlewniczych przy pomocy wózków widłowych, w specjalnych kadziach.