Aktualności

Informacja

Komunikat o wpływie działalności polegającej na stosowaniu systemu rentgenowskiego MU 2000 do kontroli jakości odlewów na zdrowie ludzi i środowisko

Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, Wola Cicha 155 informuje, że w 2020 roku, podczas działalności związanej w wykorzystaniem  promieniowania jonizującego przez system rentgenowski MU 2000 do kontroli jakości odlewów na podstawie pomiarów dozymetrycznych środowiska pracynie odnotowano przekroczenia ogranicznika dawek dla pracowników i osób z ogółu ludności.

Z uwagi na powyższe stwierdza się, że prowadzona działalność nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Podstawa prawna: art.32c pkt.2 ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2021, poz. 623):

Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

Powrót do aktualności