Aktualności

Nowy projekt - Działanie 1.4

Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia produkcji innowacyjnych na skalę europejską odlewów aluminiowych o podwyższonej zwartości, szczelności i czystości

Cel projektu: Projekt dotyczy zakupu specjalistycznych maszyn, urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnego do wdrożenia innowacji produktowej w postaci nowatorskich na skalę europejską odlewów aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego i elektromaszynowego o wysokiej zwartości, szczelności i czystości, bazujących na unikalnej technologii monitoringu parametrów metalu lekkiego, która wpłynie na poprawę właściwości mechanicznych detali o co najmniej 10%. Planowany do wprowadzenia w wyniku projektu produkt stanowi nowość w rozumieniu zarówno firmy jak i rynku europejskiego, a opracowany został w efekcie prac B+R.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 808 448,00 PLN

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego            Samorząd Województwa Podkarpackiego            Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na podstronie Projekty i dotacje.

Powrót do aktualności