Aktualności

Rozszerzenie oferty

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Wdrożenie wyników prac B+R na rzecz uruchomienia produkcji innowacyjnych na skalę europejską odlewów aluminiowych o podwyższonej zwartości, szczelności i czystości", nr: RPPK.01.04.01-18-1001/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP informujemy, że Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o. uzyskała możliwość produkcji detali i seryjnego uzyskiwania parametrów:

- czystość poniżej 4 mg zanieczyszczeń na wyprodukowany detal,

- szczelność na poziomie leakrate poniżej 4 ccm/min,

- porowatość gazowa poniżej 0,8%.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą aktualną ofertą i kontaktu w sprawie nowych projektów.

Powrót do aktualności