Aktualności

Zmiana adresu firmy

Informacja dotycząca zmiany adresu siedziby Spółki

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, zmianie uległy granice miasta Głogów Młp, na skutek czego teren miejscowości Wola Cicha, na którym dotychczas ulokowana była siedziba Spółki Odlewnia Cisnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o. został wcielony do miasta Głogów Małopolski.

Wobec powyższego zmiane uległ adres siedziby spółki na:

ul. Strefowa 7, 36-060 Głogów Małopolski. Pozostałe dane Spółki nie uległy zmianie.

Prosimy o aktualizację danych adresowych w Państwa systemach informatycznych oraz stosowanie nowych danych do bieżącej korespondencji.

Powrót do aktualności