Odlewy z aluminium i cynku  Odlewy z aluminium i cynku

PRZYGOTOWYWANIE STOPÓW

Stopy aluminium przygotowywane są w centralnej topialni wyposażonej w piece indukcyjne średniej częstotliwości o pojemności 1500 kg z automatycznym systemem sterowania i kontroli. Stopy cynku topione są w piecu oporowym wyposażonym w automatyczny system załadunku wsadu.

ODLEWANIE CIŚNIENIOWE

Posiadamy specjalistyczne maszyny ciśnieniowe poziome zimno-komorowe i pionowe gorąco-komorowe o sile zwarcia od 80 do 1000 ton. Przy wykonywaniu odlewów aluminiowych stosowany jest automatyczny system spryskiwania form, zalewania, odbioru odlewów i okrawania. Firma stosuje najnowsze osiągnięcia techniki do zwiększania trwałości powierzchni form, co pozwala podwyższać ich parametry eksploatacyjne. Istnieje możliwość wykonywania wyrobów z zastosowaniem próżni. Stabilizacja temperatury form zapewniana jest poprzez zastosowanie urządzeń grzewczochłodzących.

OBRÓBKA ODLEWÓW

Wykonane odlewy ciśnieniowe aluminium i cynku mogą zostać poddane obróbce mechanicznej lub ręcznej. Specjalistyczna obróbka mechaniczna prowadzona jest na pięcioosiowych poziomych i pionowych centrach obróbczych oraz tokarkach sterowanych numerycznie.

PAKOWANIE I WYSYŁKA DO ODBIORCY

Firma stosuje różne metody zabezpieczenia wyrobów w czasie transportu. Metody pakowania oraz dostawy realizowane są zgodnie z wymogami odbiorców według ustalonego harmonogramu. Na każdym etapie produkcji prowadzona jest szczegółowa kontrola jakościowa.