Badania i usługi pomiarowe  Badania i usługi pomiarowe

USŁUGI POMIAROWE
Nasza firma wykonuje usługi w zakresie pomiaru długości i kąta, odchyłek kształtu, parametrów gwintu zewnętrznego. W przestrzeni trójwymiarowej pomiary wykonuje się współrzędnościową maszyną pomiarową. Metodyka pomiaru każdorazowo uzgadniana jest ze zlecającym.

WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
Przyrządy wzorcowane są wg instrukcji opartych na normach krajowych. Do każdego wzorcowanego przyrządu wystawiane jest świadectwo wzorcowania. W ramach wzorcowania wykonywana jest również konserwacja wyposażenia pomiarowego.

BADANIA SKŁADU CHEMICZNEGO METALI
Posiadamy spektrometr emisyjny, urządzenie wielobazowe dające możliwość wykonywania analiz składu stopów aluminium, stopów cynku, stali oraz mosiądzów.

BADANIA TWARDOŚCI
Posiadamy twardościomierz do pomiarów metodą Brinella oraz Vickersa.


BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE
Maksymalna siła: 100 kN; wyposażenie: głowice 100 kN i 2 kN; szczęki mechaniczne i pneumatyczne.

BADANIA RENTGENOWSKIE
Posiadany system kontrolny YXLON MU2000 zapewnia możliwość badania struktury wewnętrznej badanych elementów i dokumentowania obrazów w formie elektronicznej. Maksymalne dopuszczalne wymiary badanego obiektu: średnica 400 mm, wysokość 900 mm, ciężar 60kg. Maksymalna grubość ścianki: aluminium 200 mm, stal 35 mm, żeliwo 20mm.