Certyfikaty i patenty

Zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia w firmie wykonywana jest regularna ocena przydatności i efektywności wdrożonych systemów jakości oraz ustalonej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wraz ze związanymi z nią celami, zadaniami i programami. W firmie przeprowadza się regularne audyty procesów, a także przynajmniej raz do roku obligatoryjny Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Corocznie firma jest poddawana audytowi zewnętrznemu przez jednostkę certyfikującą.

Aby zapewnić najwyższą jakość produkowanych wyrobów, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o. wdrożyła następujące systemy jakościowe:

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Od początku działalności firma nawiązała kontakt z wiodącymi ośrodkami naukowymi i akademickimi. Wraz z Katedrą Odlewnictwa Politechniki Rzeszowskiej realizowane są wspólne projekty badawcze, czego rezultatem są posiadane wspólne patenty.

cartyfikat

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Certyfikat potwierdzający, że firma posiada System Zarządzania Jakością zgodny
z wymaganiami ISO 9001:2008.

Zobacz dokument
cartyfikat

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Certyfikat potwierdzający, że firma posiada System Zarządzania Środowiskowego zgodny
z wymaganiami AS/NZS ISO 14001:2004.

Zobacz dokument
cartyfikat

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Certyfikat potwierdzający, że firma posiada System Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami OHSAS 18001:2007.

Zobacz dokument
cartyfikat

POLITYKA ZSZ
Opis Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Zobacz dokument