Projekty i dotacje

Nazwa projektu Nauka–Staż–Gospodarka – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia
Okres realizacji 01.07.2013 – 31.10.2014
Wartość projektu 854 768,16 PLN, z czego 20 000,00 PLN Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o.
Udział Unii Europejskiej 854 768,16 PL (100%)
Identyfikacja programu i źródło finansowania Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Klasyfikacja projektu Zainicjowanie lub wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw działających w branżach strategicznych województwa (elektromaszynowej, w tym lotniczej, chemicznej, spożywczej, turystycznej, informatycznej) z uczelniami Podkarpacia, sprzyjające transferowi wiedzy i technologii.
Opis projektu Projekt stażowy prowadzony przez INNpuls Sp. z o.o.
Dwie ścieżki wsparcia:
Ścieżka 1: staże pracowników naukowych i/lub naukowo-dydaktycznych w centrach sieci;
Ścieżka 2: staże pracowników przedsiębiorstw na uczelniach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Portal Funduszy Europejskich - Program Kapitał Ludzki           Strona internetowa projektu          EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej

 

Nazwa projektu Technologia kształtowania mikrostruktury i struktury geometrycznej powierzchni siluminu z przeznaczeniem na odlewy motoryzacyjne
Okres realizacji 01.07.2013 – 30.06.2014
Wartość projektu 6 800 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 4 000 000,00 PLN
Identyfikacja programu i źródło finansowania Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś Priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
Klasyfikacja projektu Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (realizacja inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług).
Opis projektu Wdrożenie własnej nowej technologii, która jest ściśle związana z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie opracowanej matrycy korelacji parametrów produkcyjnych, obejmujących możliwość zastosowania w produkcji cienkościennych odlewów - elementów konstrukcyjnych, w tym tzw. węzłów trących dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego oraz uruchomienie i wytwarzanie znacząco ulepszonych produktów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Portal Funduszy Europejskich - Program Innowacyjna Gospodarka             logo Metazel           EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej

 

Nazwa projektu Technologia podwyższania wytrzymałości zmęczeniowej odlewów ze stopów aluminium poprzez ich powierzchniowe uszlachetnianie oraz wybłyszczanie ich powierzchni
Okres realizacji 01.07.2013 – 30.06.2014
Wartość projektu 6 800 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 4 000 000,00 PLN
Identyfikacja programu i źródło finansowania Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś Priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
Klasyfikacja projektu Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (realizacja inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług).
Opis projektu Wdrożenie własnej nowej technologii, która jest ściśle związana z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie opracowanej matrycy korelacji parametrów produkcyjnych, obejmujących możliwość zastosowania w produkcji elementów konstrukcyjnych urządzeń pracujących w podwyższonych parametrach eksploatacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Portal Funduszy Europejskich - Program Innowacyjna Gospodarka             logo Metazel           EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej

 

Nazwa projektu Wprowadzenie nowych technologii odlewania ciśnieniowego umożliwiających uzyskiwanie odlewów o wysokiej zwartości
Okres realizacji sierpień 2008 – czerwiec 2012
Identyfikacja programu i źródło finansowania Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś Priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Klasyfikacja projektu Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+R
i przedsiębiorstwa, itp.)
Opis projektu Wybudowanie nowoczesnej odlewni ciśnieniowej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego i przeniesienie firmy (usytuowanej w centrum miasta) do nowej siedziby, spełniającej standardy Unii Europejskiej w zakresie przepisów o ochronie środowiska. Drugim celem projektu jest uzyskiwanie odlewów o wysokiej zwartości i szczelności.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Portal Funduszy Europejskich - Program Innowacyjna Gospodarka      Portal Samodządu Województwa Podkarpackiego      EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej

 

Nazwa projektu Koszty udziału jako wystawca w Targach METAL 2010 Kielce realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Okres realizacji maj 2010 – październik 2010
Identyfikacja programu i źródło finansowania

Środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Opis projektu

Dofinansowanie na przygotowanie stoiska na XVI edycję Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL, odbywających się w Kielcach w dniach 28-30 IX 2010 r.
Celem projektu był udział firmy w charakterze wystawcy na Międzynarodowych Targach METAL 2010 w Kielcach, który miał zwiększyć zainteresowanie Klientów zarówno z kraju jak i z zagranicy.

  Portal Funduszy Europejskich - Program Innowacyjna Gospodarka      Portal Samodządu Województwa Podkarpackiego      EUROPA – Oficjalny portal Unii Europejskiej