Polityka jakości

Jesteśmy przekonani, że jedną z głównych przesłanek osiągnięcia sukcesu jest spełnienie oczekiwań naszych klientów poprzez zapewnienie wysokiej jakości produkowanych odlewów, ich obróbki i pomiarów.

Wdrożone systemy są przedmiotem nieustannej analizy i doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz podnoszenia ich świadomości dotyczącej zapewniania najwyższej jakości produkowanych odlewów oraz świadczonych usług. W politykę jakości zaangażowani są wszyscy pracownicy firmy.
Polityka jakości