Siedziba firmy

Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o.
ul. Strefowa 7
36-060 Głogów Małopolski
tel. +48 17 773 31 77
fax +48 17 773 31 52
e-mail: odlewnia@metazel.pl
www.metazel.pl

NIP: 813-348-53-77
NRB: PKO BP 78 1020 4913 0000 9102 0077 0057Siedziba Odlewni Ciśnieniowej Meta-Zel Sp. z o. o.